Полезни връзки


   1. Ако заданието на курсов проект или дипломна работа изисква това, обзор на съществуващи конструкции може да бъде направен чрез Европейското патентно бюро. Ползва се безплатно. Съдържа практически всички световни патенти, а не само от Европейския съюз. Често във връзките Mosaics и Original Document на съответния патент е дадено и поясняващо схемно решение.
   Връзката е полезна ако някой има желание да патентова своя идея. Задължително условие в такъв случай е да се укажят аналогични патенти, както и с какво въпросната идея се отличава от тях. Търсенето се извършва, както по ключови думи, така и по други признаци. Езиците, ползвани за търсене са: английски, немски, френски. Европейското патентно бюро е на адрес: http://ep.espacenet.com/. Търсенето на английски език е на адрес: http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP.

   2. Министерството на образованието, младежта и науката, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012 – 2014г. Целта е осигуряването на достъп до информация в електронните бази данни ScienceDirect и Scopus на издателство Elsevier, както и продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge.
    В рамките на абонамента за достъп до информация на ISI Web of Knowledge е достъпен аналитичен инструмент за измерване на научната и на институционалната продуктивност. Продуктът се нарича InCites, и е достъпен чрез http://incites.isiknowledge.com.
   Достъпът до информацията в горепосочените бази данни е възможен чрез електронния каталог на библиотеката http://81.161.240.61/eosweb/opac/ от всеки един компютър в мрежата на ТУ.

   3. Владеещите английски език студенти могат да ползват учебни материали и безплатни онлайн курсове на Масачузетския технологичен институт. Част от курсовете са преведени и на други езици. Адресът е: http://ocw.mit.edu/index.htm