Какво е важно да се знае за бъдещата реализация на студентите от специалността "Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника"?


  Търсенето на квалифицирани машинни инженери в България нараства непрестанно и определя тяхното добро заплащане.
  Специалистите по възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника намират успешна реализация във всички сфери на стопанската дейност: енергетика, минна промишленост, металургия, транспорт, машиностроене, авиационна техника, автоматизация на производството, медицинска техника, битова техника,  лека промишленост,  водоснабдяване, екология и пречистване на води, отопление, вентилация и др.
  Те могат компетентно да извършват проектантска, конструкторска, сервизна и управленска дейности.  Могат да работят и като представители  на известни чуждестранни производители.
  Инженерите от специалността  се реализират в областта на възобновяемите енергийни технологии, както в традиционните водно-електрически централи, така и в областта на ветровите електрически централи. Нашите специалистеи са нужни за проектиране и паддръжка на хидравличното оборудване на топло- и ядрените електрически централи.
  По-долу са показани някои от множеството фирми, работещи в областта на хидравликата и пневматиката в България, където нашите студенти намират прием.

 

  За начална ориентация, задръжте мишката над логото на съответна фирма. За отиване на нейния сайт - кликнете.