Лаборатория  „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”

   Лабораторията обхваща няколко помещения: бл. 2, лаб. 2100б и лаб. 2002, и бл. 11, лаб. 11217.
Лица за контакти:
   доц. д-р Иван Дуков
   доц. д-р Огнян Бекриев
   гл. ас. д-р Александър Станилов


   В лабораторията се осъществяват дейности свързани с изпитването и изследването на турбопомпи и вентилатори, специални помпи, работа на помпи в турбинен режим, системи за пневмотранспорт, струйни устройства, разбъркващи и аериращи устройства и др.
   Лабораторията разполага със съвременна апаратура и измервателна техника: честотни инвертори, вакуум помпа за дълбок вакуум, образцови манометри, цифрови манометри за вода и въздух, магнитно-индукционен разходомер, преносими термоанемометър и турбинков анемометър, цифрова огледално-рефлексна фотокамера, цифров LED стробоскоп и др.

Аеродинамично изследване на вентилатори


Енергийно и кавитационно изпитване на центробежна помпа


Числено (CFD) моделиране на центробежна помпа

 

Изпитване и изследване на специални помпи и помпи в турбинен режим

Изследване на система за пневмотранспорт