Страницата е в процес на разработка ....


Лица за контакти: доц. д-р Росица Величкова; доц. д-р Ангел Терзиев; гл. ас. д-р Детелин Марков; доц. д-р Геори Пичуров;  ас. Искра Симова.

 

Всички права запазени, 2012-2021 г., катедра ХАД и ХМ