НАСТОЯЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА КАТЕДРАТА

(по азбучен ред)

гл. ас. д-р Александър Ст. Станилов Още ...

доц. д-р Александър Ст. Митов Още ...

доц. д-р Ангел К. Терзиев
Още ...

доц. д-р Венцислав Н. Василев
Още ...

доц. д-р Георги Т. Пичуров
Още ...

доц. д-р Детелин Г. Марков
Още ...

доц. д-р Иван Н. Дуков
Още ...

ас. д-р Искра С. Симова
Още ...

М. Иванов

доц. д-р Мартин Пл. Иванов
Още ...

доц. д-р Огнян Н. Бекриев
Още ...

доц. д-р Росица Т. Величкова
Още ...

гл. ас. д-р Цветан Ил. Цалов
Още ...

 

ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


НА КАТЕДРАТА

(по година на постъпването им)

Преподавател Година на постъпване
1. проф. Васил Геров Митев
Васил Геров
1946 Още...
2. проф. д-р Минчо Георгиев Попов
Минчо Попов
1946 Още...
3. проф. д-р Димитър Славчов Вълков
Димитър Вълков
1946 Още...
4. проф. д-р Михаил Спиров Константинов
Михаил Константинов
1950 Още...
5. проф. д.т.н Иван Петров Недялков
Иван Недялков
1948 Още...
6. доц. Петър Недялков Златарев
Петър Златарев
1951 Още...
7. проф. д-р Любен Янакиев Панов
Любен Панов
1952 Още...
8. доц. Емануил Лазаров Чичов
Емануил Чичов
1952 Още...
9. проф. Венцеслав Христов Маджирски
Венцеслав Маджирски
1952 Още...
10. проф. Цветан Лазаров Лазаров
Цветан Лазаров
1954 Още...
11. доц. Борис Христов Стоянов 1954 Още...
12. доц. Христо Савов Николов
Христо Николов
1954 Още...
13. доц. Николай Йонков Колев
Николай Колев
1954 Още...
14. доц. Богдан Иванов Драганов
Богдан Драганов
1955 Още...
15. преп. Димитър Николов Петров 1957 Още...
16. доц. Виктор Стоянов Бунджулов
Виктор Бунджулов
1958 Още...
17. доц. д-р Кузо Петров Кузов
Кузо Кузов
1959 Още...
18. доц. Янко Лазаров Михайлов
Янко Михайлов
1960 Още...
19. доц. д-р Генчо Стоянов Генчев
Генчо Генчев
1961 Още...
20. ст.н.с. II ст. Любен Иванов Драганов
Любен Драганов
1961 Още...
21. доц. Панталей Петков Радулов
Панталей Радулов
1962 Още...
22. проф. д-р Грозьо Иванов Грозев
Грозьо Грозев
1962 Още...
23. гл. ас. Найден Петров Москов
Найден Москов
1963 Още...
24. доц. д-р Георги Стефанов Влайковски
Георги Влайковски
1963 Още...
25. проф. д.т.н. Кирил Георгиев Варсамов
Кирил Варсамов
1963 Още...
26. доц. д-р Васил Йорданов Любенов
Васил Любенов
1963 Още...
27. гл. ас. Стефан Тотев Бошнаков 1963 Още...
28. доц. д-р Тодор Николов Чакъров
Тодор Чакъров
1963 Още...
29. доц. д-р Вълко Маринов Кичев
Вълко Кичев
1967 Още ...
30. проф. д.т.н. Петър Станков Йорданов
Петър Станков
1968 Още ...
31. проф. д.т.н. Иван Славейков Антонов
Иван Антонов
1968 Още ...
32. доц. д-р Миладин Ангелов Лазаров
Миладин Лазаров
1972 Още ...
33. гл. ас. Коста Кирилов Герджиков
Коста Герджиков
1972 Още ...
34. гл. ас. Симеон Теофилов Симов
Симеон Симов
1972 Още ...
35. гл. ас. Никола Йорданов Леков 1972 Още ...
36. доц. д-р Александър Николов Кръстанов
Александър Кръстанов
1972 Още ...
37. проф. д-р Валентин Славов Обретенов
Валентин Обретенов
1976 Още ...
38. доц. д-р Стефан Димитров Лазаров
Стефан Лазаров
1976 Още ...
39. доц. д-р Емануил Павлов Агонцев
Емануил Агонцев
1977 Още ...
40. проф. д.т.н. Михаил Димитров Комитовски
Михаил Комитовски
1980 Още ...
41. проф. д-р Илчо Иванов Ангелов
Илчо Ангелов
1985 Още ...
42. гл. ас. Антон Викторов Троянов
Антон Троянов
1986 Още ...
43. доц. д-р Детелин Ганчев Марков
Детелин Марков
1986 Още ...
44. доц. д-р Иван Неделчев Дуков
Иван Дуков
1986 Още ...
45. гл. ас. Георги Стефанов Джамбазов 1986 Още ...
46. доц. д-р Огнян Никифоров Бекриев
Огнян Бекриев
1987 Още ...
47. ас. Йордан Стилиянов Бачовски 1987 Още ...
48. доц. д-р Йордан Асенов Денев
Йордан Денев
2000 Още ...
49. гл. ас. д-р Цветан Илиев Цалов
Цветан Цалов
2000 Още ...
50. доц. д-р Георги Тодоров Пичуров
Георги Пичуров
2005 Още ...
51. доц. д-р Ангел Костадинов Терзиев
Ангел Терзиев
2006 Още ...
52. ас. Стефан Атанасов Йотовски
Стефан Йотовски
2006 Още ...
53. ас. Калин Младемиров Ангелов
Калин Ангелов
2008 Още ...
54. доц. д-р Росица Тодорова Величкова
Росица Величкова
2008 Още ...
55. гл. ас. д-р Александър С. Станилов
Александър Станилов
2008 Още ...
56. доц. д-р Венцислав Невянов Василев
Венцислав Невянов Василев
2009 Още ...
57. ас. Искра Сашова Симова
Искра Сашова Симова
2009 Още ...
58. ас. Юлиян Василев Тодоров
Юлиян Тодоров
2009 Още ...
59. гл. ас. д-р Мартин Пламенов Иванов
Мартин Иванов
2012 Още ...
60. гл. ас. д-р инж. Александър Стоянов Митов
Александър Митов
2016 Още ...