НОВИНИ

1. Филм за официалното откриване на лабораторията по хидроенергетика и хидравлични турбомашини може да видите на адреса: https://www.youtube.com/watch?v=7jp_IeLTFXc.

2. Завърши модернизацията на стенд №7, направена със собствени сили и средства. Проведени са първите изследвания в новият аеродинамичен тунел.

3. В работата на ХХIII научна конференция EМФ`18 (17-20.09.2018) участваха проф. В. Обретенов и маг. инж. Р. Илиев.

4. В периода 25-28.09.2018г. гости на лабораторията бяха доц. к.т.н. К. Лебедев от СПбПТУ "Петър Велики" (Санкт Петербург - Русия) и к.т.н. С. Шумилин, водещ инженер в ЦКТИ "Ползунов" (С. Петербург).