ИЗПИТИ

1. Указания за провеждането на изпитите може да видите тук. Съгласно с Правилника за обучение на студентите в ТУ – София (т.9), "за учебни дисциплини с текуща оценка, получилите слаба оценка имат право да се явяват на изпит само по време на поправителни и ликвидационни сесии".

2. Примерни въпроси за подготовка на изпита и контролните работи по учебната дисциплина ХМП може да видите тук, а въпросника за учебната 2019/2020г. – тук.

3. Примерни задачи за подготовка на изпита по учебната дисциплина ХМП може да видите тук.

4. Въпросника по дисциплината Водни турбини за учебната 2019/2020г. може да видите тук.

5. Резултатите от текущия контрол по дисциплината "Хидравлични машини и пневматика" може да видите тук.

6. Резултатите от изпита по дисциплината "Хидравлични машини и пневматика", проведени на 26 ноември, може да видите тук.